voucher-cadou-sala-de-evenimente

Utilizare și valabilitate

Voucherul Cadou este emis de Imperial Ballroom și se poate utiliza numai pentru achiziționarea serviciilor
oferite de Imperial Ballroom.

Pentru a beneficia de prezentul voucher, Deținătorul trebuie să semneze un contract de prestări servicii de nuntă
cu Imperial Ballroom. Desfașurarea nunții trebuie sa fie în anul 2020. Voucherul se aplică oricărei Oferte de meniu
pentru anul 2020 pusă la dispoziție de către Imperial Ballroom.
Pentru a beneficia de unul dintre serviciile înscrise pe voucher, Deținătorul trebuie să îl prezinte pe suport hârtie sau
în format PDF pe orice suport electronic (DESCARCA VOUCHER ).
Perioada de valabilitate este scrisă pe voucher.
Voucherul va putea fi folosit o singură dată.
După expirarea perioadei de valabilitate, voucherul devine nul.

MODIFICAREA REGULAMENTULUI

Imperial Ballroom își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament și se angajează ca înaintea
operării unor astfel de modificări să le facă publice prin intermediul site-ului www.imperial-ballroom.ro și/sau al
oricăror alte canale de comunicare pe care le consideră oportune.

CONTACT

Pentru orice informație suplimentară legată de utilizarea voucher-ului, vă rugăm să ne contactați la unul din
numerele de telefon: 0754279131, 0742850349.

COLECTAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Utilizarea datelor cu caracter personal de către Imperial Ballroom este în conformitate cu reglementările legale în
vigoare în legătură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație
a acestor date. Imperial Ballroom și terțe părti (inclusiv Google) afișează anunțurile Imperial Ballroom pe paginile
web vizitate. Furnizorul, terță parte, Google, utilizează module cookie pentru a difuza anunțuri pe baza vizitelor
anterioare ale unui utilizator pe site-ul web www.imperial-ballroom.ro
In conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, clientul are dreptul de acces, de
intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, cu condiția trasmiterii în acest sens a unei solicitări scrise
către Imperial Ballroom.

DESCARCA VOUCHER